Kontaktujte nás

Audit od společnosti Pagina

Naše práce nespočívá pouze v "ověření účetní závěrky", při auditu vedeme klienta k optimalizaci ekonomických procesů a zdokonalení interních kontrolních a informačních systémů. 

Flexibilní přístup ke každému klientovi, spojení kvality, diskrétnosti a odpovědnosti s cílem nabídnout specifické řešení tak, aby bylo maximálně přizpůsobeno individuálním potřebám klienta. 

Léty propracované auditorské postupy přinášejí efektivní odhalování nedostatků a nezatěžují klienta zbytečnými administrativně náročnými procesy. Důraz klademe na provedení části auditu na základě účetních dat předložených v elektronické podobě.

Úzký kontakt s klientem

Za základ úspěchu naší práce považujeme trvalý a úzký kontakt s klientem za účelem získání maximálního množství informací pro posouzení aktuálního stavu, odhalení nedostatků, nesprávností a navržení postupů k jejich odstranění s cílem vydat pozitivní auditorský výrok.

Společný cíl - pozitivní auditorský výrok

Abychom tohoto cíle společně dosáhli, provádíme audit účetní závěrky průběžně tzv. formou průběžných a vnitřních auditů, které se zaměřují na odstranění nedostatků v účetních postupech, oběhu dokladů, vnitřním kontrolním systému, finanční likviditě atd.. Tyto procesy vedou k tomu, že zjištěné nedostatky a nesprávnosti jsou průběžně opravovány a úroveň účetnictví tak v průběhu roku neustále vzrůstá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízíme služby ověřené dlouholetou praxí 

 • Statutární audit účetní závěrky
 • Průběžný audit
 • Audit mimořádné účetní závěrky
 • Audit mezitímní účetní závěrky
 • Due Diligence
 • Poradenství při přípravě účetních výkazů podle mezinárodních účetních standardů finančního výkaznictví
 • Audit účetní závěrky sestavené dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví IAS/IFRS
 • Audit konsolidovaných účetních závěrek
 • Ověřování podkladů pro konsolidaci v mateřské společnosti
 • Interní audit
 • Ověřování dle specifikace klienta

 

Zajišťujeme audity jak obchodních korporací, tak neziskových subjektů. 

V současné době je naší specializací oblast v. v. i., kde máme již 10letou praxi. Naše společnost prováděla v letech 2007 až 2019 ověření účetní závěrky u předních výzkumných ústavů v. v. i. AV ČR.

Při naší práci využíváme zkušenosti a znalosti ekonomických systémů pro veřejné výzkumné instituce i-Fis s nadstavbou Verso a dalších účetních systému jako např. Abra či Helios.